Government Aviation Training Institute Government Aviation Training Institute
Follow us
+91-11-41031105/ 06
info@flywithgati.com
  Aviation Courses Faculty GATI Image Gallery  
RESULT
 
S.No. Name Of Student Pass Subject Fail Subject
1 PRATIK KSHETRE  
2 SANDHYA KURREY  
3 ARVIND SHARMA  
4 HARSHIT MALHOTRA  
6 MEHTAB BHATTI  
7 SANDIP MEENA  
8 RAHUL SHARMA  
9 RAHUL JAIN  
10 SILVESTER RAJAN  
11 P.ISAAC PAMEI  
12 BIJU K  
13 SUJIT CHANDAR  
14 S VARADARAJA  
15 SANDEEP TIWARI  
16 YASHWANT BAGHALE  
17 KISHAN DAGAR  
18 AVKASH BHATTI  
19 DEEPAK GILL  
20 BIJAY PATRA  
21 ABHIJIT KURREY  
22 AKASH DAHARIYA  
23 DEWAN MURMU  
24 MADHUSMITHA MURMU  
25 TEJ PRATAP  
26 YUMDAK BUI  
27 DHARMDEV SINGH  
28 KAUSHIK MAJUMDAR  
29 PANKAJ SINGH  
30 ARUN DAHIYA  
31 A S ARJUN  
32 BHABANI SHANKAR MISHRA  
  Copyright © 2009 Government Aviation Training Institute